Mobirise

Suomen
Museorautatie-
liitto ry MRL

Valvoo raideliikenne-, rautatiemuseo- ja rautatieharrastusalalla Suomessa toimivien, toiminnassaan museaalisia periaatteita noudattavien yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä toiminnan harjoittamiseen liittyviä etuja.

Liiton tavoitteena on saada huomiota vanhan rautatiekaluston, -esineistön ja ympäristöjen säilyttämiselle.

Lisäksi liiton tavoitteena on lisätä jäsenistönsä keskinäistä yhteistyötä, kohottaa ammattitaitoa museojunakaluston entisöinnissä ja ylläpidossa sekä ammattipätevyyksiä museojunaliikenteen hoidossa. 

Mobirise

 

Jäseninä on rautatiemuseoita, museojunaliikennöitsijöitä ja yleensä rautateistä kiinnostuneita yhteisöjä sekä pienoisrautakerhoja. Jäseninä on museorautatiekerhoja niin leveä- kuin kapearaidesekroreilta.

Liiton lyhenne on MRL.

Liiton nimenä oli aiemmin Rautatiemuseoiden ja -harrastajien liitto RMHL.

Liitto on jäsenenä kansainvälisessä alan järjestössä FEDECRAIL:ssa.


MRL:n säännöt (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen Museorautatieliitto ry:n jäsenyhteisön kuvien käyttäminen yritysten markkinoinnissa 

Suomen Museorautatieliitto ry:n syyskokous 29.10.2022:

Suomen Museorautatieliitto ry:n (MRL) jäsenyhteisöjen kuvia on käytetty muun yhteisön tai yrityksen markkinoinnissa ilman lupaa. Kuvissa oleva museorautatiekalusto on helposti tunnistettavissa ja yhdistettävissä MRL:n jäsenyhteisöön. Kuvien käyttäminen antaa virheellisen kuvan, että MRL:n jäsenyhteisö olisi mukana yrityksen markkinoimassa toiminnassa.

Museorautatiekaluston kuvaaminen yleisillä paikoilla on sallittua. Kuvien käyttäjällä tulee olla kuviin käyttöoikeus.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen 14 artiklan periaatteen mukaisesti MRL katsoo, ettei sen jäsenyhteisöjen kaluston tai ratainfran kuvia ole lupa käyttää muun yrityksen markkinoinnissa ilman asianmukaista lupaa.

Matti Mäntyvaara, hallituksen puheenjohtaja

Museorautatieliitto ry:n jäsenyhteisöt 

Mobirise

Haapamäen Museoveturi-
yhdistys ry 

(HMVY) on kotimaisen rautatiekulttuurin säilyttämiseen erikoistunut yhdistys. Toiminta keskittyy vanhan rautatiekaluston kunnostus- ja ylläpitotoimintaan Haapamäen Museovarikolla ja museojunaliikenteeseen ympäri Suomen.
Lue lisää ...

Mobirise

Steamrail – Höyryraide

Tervetuloa museojunamatkalle! Höyryjunan kyydissä matka taittuu verkkaisesti vanhan ajan tapaan. Höyryveturia jopa ihmettelee samalla tavalla kuin silloin ennen - kun rautatie ja höyryveturi edustivat uutta aikaa ja teknistä kehitystä.
Lue lisää...

Mobirise

Keitele-museo Oy

Keitele-museo Oy on toiminnallinen museo, joka hankkii ja kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa käyttökuntoon.Museo on liikennöinyt vuodesta 1988. Museo liikennöi tilauksesta koko Suomessa. Toimimme pääosin lumettomana aikana. Toimipaikkamme ja kalustovarikkomme sijaitsevat Suolahden Wanhalla Asemalla veturitalleilla ja ratapihalla.Toimimme vapaaehtoisvoimin.
Lue lisää...

Mobirise

Topparoikka


Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry on vuonna 1988 perustettu yhdistys.
 Yhdistys muun muassa kunnostaa hallinnoimaansa museokalustoa.
Lahtelaisille Topparoikka on tullut tutuksi myös tapahtumien ja höyryveturivetoisten museojuna-ajojen järjestäjänä. Muuhun toimintaamme kuuluu muun muassa pienoisrautateiden rakentaminen ja kerholehden toimittaminen.

Lue lisää ...

Mobirise

Museorautatie-
yhdistys ry Jokioisten
Museorautatie

Jokioisten Museorautatien höyryvetureilla vedetty museojunaliikenne Minkiön ja Jokioisten välillä käynnistyi kesällä 1978 ja jatkui tuolla välillä vuoteen 1994 saakka, jolloin liikenteelle voitiin avata juhlallisesti vanhalle ratapenkereelle uudelleen rakennettu 8 kilometrin pituinen Minkiö - Humppila-rataosuus. Jokioisten Museorautatien pituus kasvoi tällöin 14 kilometriin.
Lue lisää ...

Mobirise

Museoveturi-
seura ry


Museoveturiseura ry huolehtii yhdessä Akaan kaupungin kanssa Veturimuseon ylläpitämisestä. Seuran tehtävänä on pääasiallisesti veturikaluston entisöinti. Seuran sääntöjen mukaan sen toiminnan päätarkoitus on säilyttää katoavaa leveäraiteista rautatiekalustoa, kuten vetureita, elävää museotoimintaa ja museojunaliikennettä varten. Seura on perustettu vuonna 1979 lähinnä lounaishämäläisin ja pääkaupunkiseutulaisin voimin. Toijalalaiset "löysivät" seuran vasta 1990-luvun puolivälissä, vaikka seuran kotipaikka on alusta alkaen ollut Toijala, sittemmin Akaa, ja toiminta on tapahtunut lähes yksinomaan siellä.
Lue lisää...

Mobirise

Pieksämäen
Höyryveturi-
yhdistys

Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 13.02.2004.
Yhdistys jatkaa 16.02.1986 perustetun Höyryveturitoimikunnan toimintaa,
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä säilyttämään höyryvetureiden käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa ja työtapoja, sekä muun vanhemman rautatiekaluston käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa.
Lue lisää...

Mobirise

Pirkanmaan Museorautatie ry , Kihniö

Lue lisää ...

Mobirise

Pohjois-Suomen
Rautatie-
harrastajat ry
PoRha (Oulu)

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää rautatie- ja pienoisrautatie-harrastusta sekä vaalia ja säilyttää rautatiehistoriallista esineistöä, perinnettä ja kulttuuria.
* Museokaluston kunnostus
* Pienoisrautatien rakentaminen
* Tilausliikenne kiskoautokalustolla
Lue lisää ...

Mobirise

Porvoon MuseorautatiePorvoon Museorautatie ry (PMR) on perustettu kaupalliselta liikenteeltä lakkautetun Porvoon radan säilyttämiseksi. Rata on vuodelta 1874 ja säilynyt vähäisen käytön ansiosta varsin alkuperäisessä asussa.  Yhdistyksen keskeistä toimintaa on liikennöinti vanhoilla Lättähatuilla. 
Lue lisää...

Mobirise

Rautatie-
museon
Ystävät ry


Vuonna 1960 Suomen Rautatiemuseon yhteyteen perustettiin kaikille Rautatiemuseosta ja rautateistä kiinnostuneille avoin ystäväyhdistys. Rautatiemuseon Ystävät ry:n tarkoituksena on tukea eri tavoin museon toimintaa, edistää rautatiehistorian tuntemusta sekä hankkia varoja museon kehittämiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää yhteistyötä Suomen Rautatiemuseon, alan yhteisöjen ja harrastajien kanssa.
Yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, talkoita ja retkiä sekä harjoittaa rautatieaiheista julkaisutoimintaa. 
Lue lisää...

Mobirise

Suomen Rautatie-
historiallinen Seura ry
(SRHS)


Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry (SRHS) on rautateitä ja niiden historiaa harrastavien valtakunnallinen yleisjärjestö. Seura on perustettu vuonna 1967. Se toimi vuoteen 1975 saakka nimellä Veturien Ystävät ry.
Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää harrastusta rautateihin ja niiden historiaan, kerätä ja tallentaa niihin liittyvää asiatietoa sekä kuva-, ääni- ja esinemateriaalia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. SRHS toimii yhdyssiteenä jäsenistölleen ja pitää yhteyttä muihin harrastajajärjestöihin, sekä tukee jäsenistönsä erilaista harrastustoimintaa.
Lue lisää ...

Mobirise

Suomen Rautatie-
museo

Suomen Rautatiemuseo on valtakunnallinen erikoismuseo ja muistiorganisaatio, joka tallentaa, tutkii ja esittää suomalaista rautatieliikenteen historiaa. Museon sijaintipaikka on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen Hanko–Hyvinkää -rautatien asema- ja varikkoalue, joka on rakennettu 1870-luvun alussa. Alueen alkuperäisistä rakennuksista näyttelytiloina toimivat asema, veturitalli ja kasarmi. Suomen Rautatiemuseota ylläpitää yksityinen Rautatiemuseon Säätiö.
Lue lisää ...

Mobirise

Veturimuseo


Toijalan veturitalli jäi Valtionrautateille tarpeettomaksi veturien huollon keskittyessä suurille varikoille ja junien vaihto- ja järjestelytyön siirtyessä tärkeimmille ratapihoille. Toijalan tapauksessa tämä tarkoittaa Tamperetta. Toimintansa lopettaneen kapearaiteisen ja yksityisen Forssa-Humppila-Rautatie Oy:n perinteitä vaalimaan 1970-luvun alussa perustetun Museorautatieyhdistys ry:n piirissä esiintyi kiinnostusta myös Valtionrautateiden kalustoa kohtaan. Eräät aktiiviset rautatieharrastajat perustivat vuonna 1979 yhdistyksen nimeltä Museoveturiseura ry. Yhdistys osti Valtionrautateiltä kaksi muutama vuosi aiemmin hylättyä höyryveturia -- Tv1-sarjan tavarajunaveturin eli "Jumbon" ja Vr2-sarjan vaihtoveturin eli "Ankan" -- ja sai luvan sijoittaa ne Toijalan veturitalliin. Tarkoituksena oli tulevaisuudessa entistää veturit ja asettaa ne näytteille.
Lue lisää...

Mobirise

Resiina-lehti


Resiina on neljästi vuodessa ilmestyvä kiskoliikenneharrastajien sitoutumaton aikakausijulkaisu, joka jaetaan julkaisijayhdistysten jäsenille jäsenlehtenä. Lehteä kustantavat Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry ja Museorautatieyhdistys ry. Resiina on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1969 lähtien. Resiina-lehdestä ja sen historiasta voit lukea tarkemmin Resiinan Lukusalista.
Vanhoja Resiina-lehtiä voi tiedustella esimerkiksi Suomen Rautatiemuseolta ja Jokioisten Museorautatien verkkokaupasta.
Resiina-lehti

Mobirise

Resiinan nettisivusto


Resiinan nettisivusto koostuu Resiina-keskustelusta, Vaunut.org-kuva-arkistosta ja Resiina-lehden osiosta. Vaunut.org eli "Vorg" on alunperin Janne Määtän perustama rautatieaiheinen sivusto. Resiina-lehden osiossa esitellään ilmestyneitä Resiina-lehtiä ja tarjolla on myös tietoa rautateistä Resiinan nettitoimituksen tuottamana. Janne ylläpiti sivustoa monta vuotta, kunnes luopui sivuston pidosta, ja lahjoitti sivuston Resiinan haltuun alkuvuodesta 2008.
Tällä hetkellä Vaunut.orgissa on esillä yli 100 000 rautatieaiheista kuvaa. Resiinan nettisivusto toimii osoitteissa www.resiinalehti.fi ja www.vaunut.org.
Vaunut.org

Mobirise


Sinisten vaunujen ystävät ry


Sinisten vaunujen ystävät ry on teräsrakenteisen vaunukaluston museointiin ja liikennöintiin keskittynyt yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja liikennöidä museoitua sinistä vaunukalustoa, arkistoida näihin vaunuihin liittyvää materiaalia, toimia muiden museo-operaattoreiden ja yhdistysten kanssa yhteistyössä ja tällä tavoin edistää ja säilyttää suomalaista elävää raideliikennekulttuuria.

Museorautatieliitto ry:n hallitus


Matti Mäntyvaara - hallituksen puheenjohtaja
porhaltaja (at) gmail.com
Aimo Kääriäinen - hallituksen varapuheenjohtaja
amik (at) dnainternet.net
Esko Hirvonen
esko.hirvonen (at) pp.inet.fi
Marko Anttila
anttila.marko (at) kolumbus.fi
Jouko Järvinen
jouko.jarvinen (at) hmvy.fi

Varajäsenet:
Kari Kemppainen
kari.kemppainen (at) pp.inet.fi
Jyrki Virkkunen
virkkfam (at) jippii.fi

Yhteystiedot

Osoite 

Suomen
Museorautatieliitto ry
c/o Aimo Kääriäinen
Lakuniementie 6
70420 KUOPIO

Laskutusosoite:
MRL
c/o Jorma Ketola
Tyvitie 5
90800 OULU

Sähköposti: 

porhaltaja@gmail.com
tai
 amik@dnainternet.net 


Nettisivut

http://rmhl.fi/ 

Best AI Website Maker