FREUNDESKREIS EUROPÄISCHER MODELLBAHNER

FREMO on eurooppalainen pienoisrautatieharrastajien yhteisö. Näkyvimmäksi toimintamuodoksi on muodostunut moduulirakentaminen, joka tarjoaa mahdollisuuden myös kotioloissa rakentaa pienoisrautateitä. Moduulit on standardisoitu, joten niitä voidaan liittää yhteen kulloinkin tarvittava määrä ja näin ollen liikennöidä oikean liikenteen periaattein pitkälläkin radalla.
FREMO-FIN on vapaamuotoinen suomalaisten kaksikisko-H0-FREMOsta kiinnostuneiden ryhmä, jonka tarkoitus on edistää FREMO-H0-moduuliradan rakentamista Suomessa.
Kiinnostuneet tekevät itse itselleen moduulin tai kaksi ja tuovat ne sitten erityiseen FREMO-tapaamiseen – FREMO-treffeille. Tapaamisessa ajetaan yhdessä pitkällä yhteisellä radalla (v. 2010 Model-Expossa yli 60 m).
FREMO on varsin monimuotoinen. Erilaisia standardoituja päätyjä on pelkästään H0-mittakaavassa (1:87) kymmenkunta, lisäksi vielä eri mittakaavat ja kapearaiteiset radat. Lisää monimuotoisuutta tuovat erilaiset eri tavalla kehittyneet vaihde- ja pyörästönormit; on kaupalliseen kalustoon perustuvia, on ns. fine-scale-harrastajia ja jopa ns. PROTO-harrastajia, jotka pienentävät pyörien ja vaihteiden toimintamitatkin mittakaavan mukaan.
FREMO-FIN ei pyri tuomaan FREMOn kaikkea monimuotoisuutta vielä laajasti esille. Alkuvaiheessa on tärkeintä, että saadaan riittävästi yhteensopivia moduuleja, joista voi rakentaa mielenkiintoisen ja liikenteellisesti mielekkään pienoisrautatien. Jotta kaikki koto-Suomessa tehdyt moduulit olisivat vaihtokelpoisia ja yhdistettävissä, on päädytty rajoittamaan monimuotoisuutta. Tämä voi tuntua pakkopaidalta, mutta jostain on lähdettävä liikkeelle. Nämä moduulit on kuitenkin tehty yhteensopiviksi keskieurooppalaisen FREMO-H0-Europa-standardin kanssa.
Suomessa FREMO on vielä kehitysvaiheessa. Aikataulun mukaista ajoa skaalakellon kanssa on jo harjoiteltu, vaunukortteja ei vielä ole käytetty.

FREMO-FIN-sivujen tarkoituksena on kertoa suomeksi, mikä on FREMO-FIN – siis oikeasta keskieurooppalaisesta FREMOsta nyt aluksi varsin raskaasti rajattu mutta suomalaistettu suomalainen pienoisrautatiemoduulistandardi.
Kerromme myös muutamista perustekniikoista, joiden avulla uskomme moduulin kokoamisen onnistuvan helpoimmin.

FREMO-FIN-kantapöytä on joka kuukauden ensimmäinen tiistai ravintola Vltavassa Elielinaukio 2, 00100 Helsinki, alkaen klo 18. Ota yhteyttä etukäteen, jos olet tulossa (yhteystiedot alla). .
Fremo-wikiin keräämme tietoa käytännöistä ja käytämme sitä tarvittaessa uusien asioiden työstämiseen. Vaatii rekisteröitymisen.

Suomessa FREMO-moduulit noudattavat eurooppalaiseen F96-päätyyn perustuvaa mitoitusta (kuva ). Mittakaava on H0 (lue: h-nolla) eli 1:87.
Standardi määrittelee moduulin päädyn mitat ja muodon sekä sähköiset ominaisuudet. Päätyjen väli on sangen vapaasti toteutettavissa, kunhan kiskotus ja radan vaihteet ja kaarteet täyttävät normit. Moduulien päätyalueella on myös maisemoinnin väritys määritelty yhteensopivuuden varmistamiseksi myös ulkonäöllisesti.
Moduulien aikakausi on pääosin vuosilta 1950–1990. Moduuli esittää sähköistämätöntä rataosaa.
Perusmoduuli on 500 mm leveä ja 900 - 1200 mm pitkä. Kaarremoduuleilla rata saadaan sovitettua kulloinkin käytettävissä olevaan tilaan

PORHAN MODUULIRAKENTAMINEN

Fremo-Fin yhteistyön myötä PoRha luopui kiinteän kerhoradan rakentamisesta ja siirtyi moduulirakentamiseen.
Tähän mennessä moduuleja on rakennettu lähes 30, osan ollessa moniosaisia. Moduulit ovat osin PoRhan omia ja osin jäsenten PoRhan käyttöön valmistamia. Moduuleja on valmistettu PoRhan kerhotiloissa ja jäsenten kotona.

PoRhan moduuleista kootaan oma näyttelyrata mm. Oulun Päivien pienoisrautatienäyttelyyn ja joihinkin suuriin tapahtumiin, kuten Oulun Suurmessuille ja Wanhan Woiman Weteraanikonepäiville. Lisäksi PoRha moduulit ovat olleet mukana yhdessä muiden suomalisten Fremo-moduulien kanssa mm. Model-Expo-näyttelyissä Helsingin Messukeskuksessa sekä Suuri Snadi -tapahtumass Vantaan Energia Areenalla.

Moduulien maisemointi ja täydentäminen rakennusten ja muiden elementtien osalta on vielä kesken. Ratapihojen asetinlaitteiden rakentaminen on aloitettu. Niiden valmistuttua kaikkia vaihteta voidaan ohjata keskitetysti. Opastinjärjestelmät ovat suunnitteilla.

Moduulien kuljettamiseen on rakennettu räkkijärjestelmä, jolla moduulit on helppo siirtää kulloisellekin näyttelypaikalle (kuva alla).

Kuvagalleriassa on kuvia PoRhan ja muiden suomalaisten Fremo-moduuleista eri tilanteissa.

PoRhan Fremo-moduulirata Oulun Suurmessuilla 2016
(© Asko Räsänen)

Kuvia ja videoita suomalaisista Fremo-tapahtumista sekä tietoa tulevista näyttelyistä FREMO-FIN-sivustolla. 

Moduulipääty F96

Moduuliräkki

Seuraa meitä myös Facebookissa